KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Państwo,
administratorem Państwa danych osobowych jest Pro Familia Sp. z o.o. z siedzibą mieszczącą się przy ul. Bartyckiej 22c w Warszawie (00-716).

Informacjami podstawowymi, które podlegają przetwarzaniu są dane niezbędne do:
  • udzielania usług medycznych,
  • rozliczeń finansowych udzielonych świadczeń,
  • archiwizacja i statystyka udzielonych usług medycznych zgodnie z przepisami prawa,
  • oraz monitoring wizyjny placówki w celu zapewniania Państwu i pracownikom bezpieczeństwa osób i mienia.


Głównym źródłem danych osobowych są pacjenci, na rzecz których dobrowolnie udzielane są świadczone przez Pro Familia Sp. z o.o. usługi medyczne. Obowiązek podania przez Państwa swoich danych osobowych wynika z wymogów ustawowych.

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione przepisami prawa, podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora danych na podstawie umów związanych ze świadczeniem usług medycznych oraz podmioty upoważnione bezpośrednio przez pacjenta.

Każdemu z Państwa przysługują poniższe prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  • Prawo dostępu do już udzielonych danych osobowych.
  • Prawo do ewentualnych sprostowań swoich danych osobowych.
  • Prawo zażądania usunięcia swoich danych osobowych, ale tylko w sytuacji gdy administrator nie będzie zobligowany przepisami prawa do ich przetwarzania.
  • Prawo ograniczenia do koniecznego minimum przetwarzanych danych osobowych.
  • Prawo do kopii dokumentacji zawierającej Państwa dane osobowe.


W przypadku domniemania wszelkich naruszeń związanych z administrowaniem Państwa danych osobowych, przysługuje także Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości zapraszamy Państwa do bezpośredniego kontaktu z kierownictwem Pro Familia Sp. z o.o. oraz naszym Inspektorem ochrony danych osobowych.